Grafisk illustrasjon med fere hengelåser som indikerer datasikkerhet og gdpr.

Hva er personvernforordningen (GDPR)?

General Data Protection Regulation eller personvernforordningen (GDPR) er en lov som ble innført for EU/EØS i 2018 med hensikt å beskytte dine personopplysninger og personvern. Loven gjelder for alle selskaper som samler inn, lagrer og behandler personopplysninger fra EU/EØS-borgere, uavhengig av hvor selskapet er basert. GDPR gir deg mer kontroll over dine personopplysninger og stiller strengere krav til selskaper om hvordan de samler inn og behandler dine data.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som kan identifisere deg, enten direkte eller indirekte. Dette inkluderer navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse, personnummer, fødselsdato og så videre.

Internett har gjort det enkelt for bedrifter og enkeltpersoner å samle inn og lagre enorme mengder personopplysninger, ofte uten viten eller samtykke fra de involverte personene. Dette har skapt bekymringer om personvern og sikkerhet, ettersom personopplysninger kan være sårbare for nettangrep, hacking og identitetstyveri.

GDPR ble et resultat av disse bekymringene og har bidratt til å bevisstgjøre og styrke individuelles rettigheter over sine personlige data. 

Hva krever GDPR av deg?

GDPR krever at du har en klar og kortfattet personvernpolicy som beskriver hvordan personopplysningene dine samles inn, lagres og behandles. Personvernerklæringen må være forståelig for deg, og den må oppdateres jevnlig. Du må også ha et lovlig grunnlag for å samle inn personopplysninger, for eksempel å innhente uttrykkelig samtykke fra deg eller ha en legitim interesse i å samle inn dataene.

I tillegg har du visse rettigheter under GDPR, inkludert retten til å få tilgang til dine personopplysninger, retten til å få dataene dine slettet og retten til å protestere mot behandlingen av dataene dine. Du har også rett til å bli informert om eventuelle datainnbrudd som kan påvirke deg.

GDPR gjelder for alle nettsider eller nettbaserte tjenester som samler inn eller behandler personopplysninger om enkeltpersoner som befinner seg i EU/EØS, uavhengig av hvor nettstedet eller tjenesten er basert. Derfor, hvis nettstedet ditt samler inn personopplysninger fra EU/EØS-innbyggere, må du overholde GDPR-kravene. Her er noen viktige krav som GDPR pålegger nettsteder:

Samtykke:  GDPR krever at du innhenter enkeltpersoners samtykke før du samler inn personopplysningene deres. Dette betyr at du tydelig må forklare hvilke data du samler inn, hvordan du vil bruke dem, og hvem du vil dele dem med.

Åpenhet: GDPR krever at du gir enkeltpersoner klar og konsis informasjon om dataene du samler inn. Dette inkluderer som nevnt tidligere, en personvernpolicy som forklarer hvordan du samler inn, bruker og lagrer personopplysninger, samt hvilke rettigheter enkeltpersoner har i forhold til deres data.

Rettigheter: GDPR gir enkeltpersoner en rekke rettigheter, for eksempel retten til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysningene deres gratis. 

Datasikkerhet: GDPR krever at du implementerer passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse. 

Dette er bare noen av de viktigste kravene som GDPR stiller til nettsteder. Dersom du ønsker å lese mer om personvernforordningen, kan du lese mer om dette på Datatilsynet sine sider her.

Hva er konsekvensene av manglende overholdelse av GDPR?

Manglende overholdelse av GDPR kan føre til alvorlige økonomiske straffer. Den maksimale boten for ett enkelt brudd er €20 millioner eller 4 % av bedriftens globale inntekter, avhengig av hva som er størst. I tillegg kan manglende overholdelse skade bedriftens omdømme og føre til tap av kundetillit.

Oppsummert

Oppsummert er GDPR en lov som krever at du tar personvernet på alvor og er åpen om hvordan du samler inn og behandler personopplysninger. Du må overholde GDPR, ellers risikerer du å bli utsatt for betydelige økonomiske straffer og skade på omdømmet. Ved å følge GDPR-regelverket kan du beskytte dine personopplysninger og opprettholde kundenes tillit.

Kontakt oss for hjelp med GDPR

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *